Oncologie

Als u te horen krijgt dat u kanker heeft, breekt er een periode van grote onzekerheid aan waarin u zich vaak gespannen en angstig kunt voelen. Bovendien kunnen de intensieve behandelingstrajecten zoals operaties, chemotherapie, radiotherapie, hormoon- en immunotherapie soms ernstige lichamelijke klachten geven.

Helaas kan acupunctuur kanker niet genezen. Wel kan ik, als gecertificeerd oncologie acupuncturist, u ondersteunen doordat acupunctuur een groot aantal fysieke en mentale klachten die u door de ziekte ervaart, kan verminderen en soms wegnemen.

Kanker

Kanker is een ziekte waarbij ongeremde celdeling optreedt doordat de regelmechanismen in de cel verstoord zijn. Deze cellen vormen zich tot een kwaadaardige tumor. Zonder behandeling is kanker niet te genezen en zal het zich blijven verspreiden, ook wel uitzaaien genoemd.

Wanneer een arts kanker constateert start er doorgaans meteen een intensief behandeltraject. Mogelijke behandelmethoden zijn hormoontherapie, chemotherapie, bestraling of immunotherapie.

Bijwerkingen

Veel voorkomende bijwerkingen bij de behandeling van kanker zijn:
  • vermoeidheid
  • maagdarmklachten
  • huidklachten
  • gevoelloosheid of tintelingen in handen en voeten – neuropathie
  • smaakverandering
  • concentratieverlies
  • emotionele klachten

Acupunctuur bij kanker

Acupunctuur stelt de mens centraal, niet de ziekte. Met acupunctuur ondersteun ik de reguliere behandeling en vul ik deze aan op basis van uw specifieke situatie. Hiermee kan ik de klachten die ontstaan bij de behandeling verminderen en soms zelfs wegnemen.
Wereldwijd wordt acupunctuur als complementaire behandeling toegepast naast de westerse medische behandeling. Er zijn uitstekende publicaties in zeer gewaardeerde medische tijdschriften die het significante effect van acupunctuur op bijvoorbeeld vermoeidheid, pijn en maag-/darmklachten en de veiligheid aantonen.

In diverse landen, waaronder de Verenigde Staten, maakt acupunctuur deel uit de behandeling van kanker. Onder meer Het Memorial Sloan Kettering Cancer Center boekt goede resultaten bij haar patiënten. 

Acupunctuur bewerkstelligt dat het lichaamseigen herstelvermogen wordt geactiveerd en dit zorgt ervoor dat de bijwerkingen verminderen of zelfs geheel weggenomen worden.

Gecertificeerd oncologie acupuncturist

Als gecertificeerd oncologie acupuncturist heb ik het International Certification Program for Oncology Acupuncture trainingsprogramma afgerond. Dit programma is speciaal gericht op het samenwerken met oncologische centra. Mijn praktijk is opgenomen in het IKNL (Integraal kankercentrum Nederland) register. 

Nieuwe balans

Geconfronteerd worden met de diagnose kanker is voor veel mensen een grote schok. Het geeft onzekerheid over de kwaliteit van leven in de toekomst. De behandelingen, of deze zich nu richten op genezing danwel op levensverlenging, brengen vaak andere klachten met zich mee. Zowel lichaam als geest komen in een disbalans en het is van belang die balans te herstellen.

Misschien wil je zo snel mogelijk alles weer normaal hebben en weer ‘de oude’ worden. En misschien realiseer je je ook dat je leven niet meer hetzelfde is als voorheen en nooit meer hetzelfde zal worden. Dat kan wringen en naast lichamelijke klachten ook geestelijke klachten tot gevolg hebben.

Acupunctuur kan heel goed ingezet worden bij de lichamelijke en geestelijke klachten die kunnen ontstaan als gevolg van oncologische behandelingen en bij het vinden van een nieuwe balans in je leven.