Behandelingen en Tarieven

Intake & behandeling

60-90 minuten

€ 75,-

Vervolgbehandeling

45 minuten

€ 63,-

vergoedingen

 Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw aanvullende verzekeringspolis worden de kosten gedeeltelijk of geheel vergoed. 

De meeste zorgverzekeraars stellen een maximum aan het aantal behandelingen of aan het bedrag dat per kalenderjaar vergoed wordt.

Op de site van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA) kunt u een overzicht van zorgverzekeraar met hun vergoedingenbeleid vinden. Er kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend. Ik adviseer u bij twijfel vooraf uw verzekeraar te raadplegen. 

NVA erkend

Ik sta ingeschreven als lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). De NVA is de grootste, door de Minister erkende, landelijke beroepsorganisatie voor acupuncturisten in Nederland. Alle leden hebben een westerse medische scholing op tenminste hbo-niveau voltooit en een door de NVA erkende en gecontroleerde opleiding in de acupunctuur succesvol afgerond. Leden van de NVA zijn verplicht jaarlijks nascholingen te volgen die ook weer op hun kwaliteit gecontroleerd worden. De NVA garandeert de kwaliteit van de zorg door haar leden en controleert haar leden op kwaliteit, bedrijfsvoering, hygiëne, ethiek en gedragsregels. Er is een actief beleid aangaande tuchtrechtspraak en arbitragezaken. U kunt de site van de NVA hier raadplegen.